Alter48
WohnortMitterteich
Beruf1. Bürgermeister
EhrenamtKV Lebenshilfe
pol. Mandate/Funktionenstv. Landrat, Vorsitzender IKOM Stifland, stv. CSU-KV